Search form

Novi natječaji iz područja zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je sedam novih EU natječaja kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077,00 kuna.
Financijska sredstva uložit će se u razvoj e-usluga javne uprave, bolnica, kliničkih centara, klinika i općih bolnica, domova zdravlja, domova za socijalnu skrb i centara za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj. 

Naziv otvorenih natječaja i iznos bespovratnih sredstava: 

Izmjena natječajne dokumentacije u pozivu „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Ministarstvo gospodarstva 15. srpnja 2016. godine objavilo je treću izmjenu pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. 

Neke od izmjena odnose se na: 

  • Partnera i njegovu prihvatljivost, 

Četverodnevna radionica o pisanju i provedbi EU projekata

U organizaciji tvrtke KRUTAK d.o.o. ponovno se provodi višednevna praktična edukacija o tome kako napisati i provesti projekt financiran iz fondova EU. Radi se o intenzivnoj edukaciji na kojoj će polaznici kroz interaktivan i praktičan rad s konzultantima steći znanja i vještine o cjelokupnom procesu od izrade do provedbe projekata.

Otvoren natječaj "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja"

Od strane Ministarstva gospodarstva objavljen je dugo očekivani natječaj namijenjen poduzetnicima koji se bave istraživanjem i razvojem s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanja njihove suradnje s ustanovama iz sektora istraživanja i razvoja.

Objavljen nacrt natječaja "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP"

Nakon obustave natječaja namijenjenih izgradnji i opremanju proizvodnih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, u Ministarstvu poduzetništva i obrta najavili su u svibnju objavu novog natječaja pod nazivom "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP". Stoga pozivaju zainteresiranu javnost na usmenu javnu raspravu o pozivu koja će se održati 4. svibnja 2016. godine u Kino dvorani Ministarstva poduzetništva i obrta s početkom u 10:00 sati.

Za projekte ulaganja u prirodnu baštinu 380 milijuna kuna

Od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljen je ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Indikativni godišnji plan natječaja iz Europskog socijalnog fonda za 2016. godinu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj objave ovog plana je informiranje javnosti i potencijalnih prijavitelja na pozive te omogućavanje pravovremene pripreme projektnih prijedloga.

Obustava dva natječaja namijenjena poduzetnicima

Prema informacijama koje je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, uz prethodne konzultacije s Ministarstvom poduzetništva i obrta, zatvaraju se dva poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjena malim i srednjim poduzetnicima: "Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP". Rok obustave oba poziva je 8. travnja 2016. godine, stoga potencijalni prijavitelji mogu dostaviti pripremljene projektne prijedloge zaključno s ovim datumom.

Indikativni godišnji plan natječaja iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je novi dokument s popisom natječaja koji se tijekom 2016. godine planiraju raspisati u područjima znanosti i tehnologije, razvoja inovacija i e-usluga, jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, jačanja konkurentnosti turizma, energetske učinkovitosti, obnove i učuvanja prirodne i kulturne baštine te ostalim sektorima. U odnosu na plan natječaja iz prosinca 2015.

Pages

Subscribe to euasistent.eu RSS